• 2008
  • μικτή τεχνική σε μουσαμά
  • 108x98 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this