• 2010
  • χαρτοκατασκευή με κόλλα πλαστικοποίησης, στηριγμένο σε σιδερένιες ρόδες
  • βάση 95Χ37Χ40 γλυπτό 90Χ60Χ35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this