• 2006
  • μικτή τεχνική σε μουσαμά
  • 100 x 120 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this