• 2005
  • λάδι σε ξύλο
  • 54Χ57,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this