• 2006
  • ξηρή χάραξη, αβγοτέμπερα και φύλλα χρυσού
  • 29x19,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this