• 1997
  • λάδι σε μουσαμά
  • 24Χ30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this