• 2008
  • λάδι σε μουσαμά
  • 50 x 70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this