• 2016
  • μικτή τεχνική σε μουσαμά
  • 70 x 80 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this