• 1996
  • μελάνι σε χαρτί
  • 17,5x12,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this