• 2000
  • αβγοτέμπερα σε χαρτί
  • 19x14 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this