• 2008
  • χρώματα λαδιού σε λινό
  • 120x100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this