• 2006
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 16,7x9,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this