• 2012
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 24 x 39 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this