• 1996
  • λάδι σε μουσαμά
  • 17x29 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this