• 1999/2002
  • λάδι σε μουσαμά
  • 70,4 x 60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

δίπτυχο