• 1994-95
  • λάδι και κολάζ σε μουσαμά
  • 39,3x28,6 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this