• 1986
  • μολύβι σε χαρτί
  • 16,5x7,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this