• 2001
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 25,5Χ25,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this