• 1995-98
  • λάδι σε μουσαμά
  • 90Χ69,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this