• 2005
  • λάδι και παστέλ σε χαρτί
  • 87 x 61 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this