• 2005
  • σινικές μελάνες, ακουαρέλες, παστέλ σε χειροποίητο χαρτί
  • 85 x 59 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!