• 2000
  • λάδι σε μουσαμά
  • 60 x 62 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this