• (2010)
  • ψηφιακή εκτύπωση σε αλουμίνιο
  • 70Χ70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this