• 2004
  • λάδι σε χαρτί
  • 20 x 14 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this