• 2006
  • τέμπερα σε καρτ ποστάλ
  • 11,5x17 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this