• 2010
  • λάδι σε μουσαμά
  • 20x12 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this