• 2011
  • λάδι σε ξύλο
  • 170 x 100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this