• 2000
  • λάδι σε μουσαμά
  • 35x60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this