• 2010
  • ακρυλικό, λάδι και μολύβι σε χαρτί πρεσαρισμένο σε ξύλο
  • 80x80 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this