• 1994
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ
  • 50,7Χ71 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this