• 2010
  • μάσκα επιζωγραφισμένη με λάδι και ξύλα θαλάσσης
  • 28Χ28Χ8,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this