• 2008
  • λάδι σε μουσαμά
  • 36 x 48 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this