• 2003
  • λάδι και μολύβι σε μουσαμά
  • 50x35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this