• 2009
  • τέμπερα σε χαρτόνι
  • 21 x 15 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this