• 1993
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 39,7x60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this