• 2016
  • τρισδιάστατη (3d) εκτύπωση σε σκληρό πλαστικό
  • 6,5 x 2 x 2 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Οι φωτογραφίες των χαρακτήρων είναι του Σταύρου Παπαδόπουλου www.stavrospapadopoulos.gr