• 2016
  • τρισδιάστατη (3d) εκτύπωση σε σκληρό πλαστικό
  • 6,5 x 2 x 2 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Οι φωτογραφίες των χαρακτήρων είναι του Σταύρου Παπαδόπουλου www.stavrospapadopoulos.gr

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!