• 2006
  • μικτή τεχνική σε ξύλο
  • 33x30x10 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this