• 1999
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ
  • 18,7x18,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this