• 2011
  • λάδι σε μουσαμά
  • 28,5 x 45 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this