• 1989
  • αβγοτέμπερα σε εφημερίδα
  • 28,5x19 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this