• 1990
  • λάδι σε μουσαμά
  • 60 x 30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this