• 2006
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 57,5Χ76 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this