• 1998
  • λάδι σε μουσαμά
  • 53,4x44,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this