• 2001-03
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 60,3x125 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this