• 2014
  • λάδι σε μουσαμά
  • 44,5 x 22 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this