• 2012
  • ακρυλικό σε μουσαμά
  • 70 x 90 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this