• 2015
  • ακρυλικό σε μουσαμά
  • 50 x 30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this