• 2013
  • τέμπερα και λάδι σε μουσαμά
  • 24 x 18 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this