• 2002
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 177,5x152 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this