• 1992
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 20,5x91,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this